Menu

Strategische marketing planning

De strategische marketing planning begint bij uw visie, missie en doelstellingen. Deze richtlijnen zijn het vertrekpunt voor de situatieanalyse waarbij zowel de externe als de interne organisatie worden onderzocht. De data die dit oplevert wordt getoetst aan de richtlijnen van uw beleid.

 Vervolgens worden er strategische alternatieven bepaald die bekeken worden op hun geschiktheid, haalbaarheid en aanvaardbaarheid. Het beste alternatief wordt in een planning uitgewerkt. Segmentatie, bepaling van de doelgroep en de positionering moeten gaan resulteren in Unique Buying Reasons voor de klant. Zijn deze in voldoende mate te ontdekken dan wordt de marketingmix van product, prijs, promotie en distributie verder ingevuld.

Om het plan operationeel te maken wordt ervoor de implementatie en controle een balanced scorecard opgenomen. Hierin wordt gedetailleerd vastgelegd welke activiteiten er gaan plaatsvinden en wat daar de uitkomsten moeten zijn. Het maakt uw strategie meetbaar en stelt vast of u succesvol bent of op onderdelen moet gaan bijsturen.

De voordelen,

  • Beter in staat zijn om op veranderende omstandigheden te reageren.
  • Overzicht op en controleerbaarheid van de activiteiten met als gevolg dat de markt veel beter kan worden bewerkt.
  • Met een lange termijn visie is het mogelijk om ook in projecten te investeren die pas op termijn winstgevend gaan worden.