Menu

Project Management

Projecten worden bij SemaSearch aangestuurd volgens de Prince2 methodiek. Deze methode kent een grote mate van flexibiliteit en is op alle projecten toepasbaar. Prince2 werkt met een 7-tal principes:

  1. voortdurende business rechtvaardiging
  2. leren van ervaringen (best practices)
  3. definiƫren van rollen en verantwoordelijkheden
  4. management per fase
  5. manage by exception
  6. aanpassen aan de projectomgeving
  7. productgericht

Ieder Prince2 project moet steeds een valide reden hebben. Met dat belangrijke principe wordt gedurende het project de business case gemonitord en gerapporteerd aan de opdrachtgever. Zo kan er regelmatig worden bijgestuurd als de nieuwe gegevens dit vereisen. Het grote voordeel voor u is dat u tijdens het gehele proces in controle blijft over de haalbaarheid en de te verwachten baten.